W Centrum Motoryzacji PZMot można również skorzystać z ręcznej myjni samochodowej dysponuj±cej najnowszymi urz±dzeniami i profesjonalnymi ¶rodkami czyszcz±cymi oraz kosmetykami samochodowymi.

Oferujemy niskie ceny odpowiadaj±ce innym myjniom ręcznym w regionie oraz atrakcyjne rabaty:
Zapraszamy:
codziennie od 7 do 18
i w soboty od 7 do 15
tel. 41 348 26 40
e-mail: serwis@pzmkielce.pl

© Polski Zwi±zek Motorowy O.Z.D.G. Sp. z o.o.